Udvalg

Sportsudvalg

Finn Klein Sørensen
Jan Hansen
Allan Iversen

Økonomiudvalg

Ulrik Malmberg
Jan Hansen
Finn Klein Sørensen

Sponsorudvalg

Finn Klein Sørensen
Jesper Rimmer
Sven-Erik Madsen
Jan Hansen

Revisorer

Bjarne Bækhøj
Søren Olesen
Charlotte Thomsen (suppleant)