Udvalg

Sportsudvalg

Finn Klein Sørensen
Allan Iversen

Økonomiudvalg

Ulrik Malmberg
Finn Klein Sørensen

Sponsorudvalg

Finn Klein Sørensen
Jesper Rimmer
Sven-Erik Madsen

Revisorer

Bjarne Bækhøj
Søren Olesen
Charlotte Thomsen (suppleant)