Menu

Vision - Værdier - Målsætning

Vision

Det skal være sjovt og trygt at spille breddefodbold i Vejle FC. Det skal være trygt, at være en del af sammenholdet i Vejle FC. Sammenholdet skal være med til at sikre bred trivsel og loyalitet blandt klubbens medlemmer og sikre at spillerne er tilknyttet klubben i en længere årrække. Klubben lægger vægt på fodboldmæssig, personlig og social udvikling som skal gå hånd i hånd i forbindelse med fodbold i klubbens regi. Alle spillere får de samme muligheder for at udvikle sig personligt, menneskeligt og fodboldmæssigt.

Ungdomsafdelingen samarbejder med `Future Vejle`, hvor ungdomsspillere med ”lyst og talent” for mere kan prøve kræfter og udvikle deres talent samtidig med de er tilknyttet Vejle FC.

Værdier

Klubånd - Vi repræsenterer vores klub med gejst, vilje og stolthed. Trænere, ledere, udvalg, forældre og medlemmer forpligtes til at udvise engagement i alle klubbens gøremål, og involverer sig for at klubben til stadighed udvikler sig, og dermed gøre det til en attraktiv klub for alle.

Respekt/Fairplay - Vi respekterer hinanden, medspillere som modspillere og dommere, så fodbold bliver en god oplevelse.

Åbenhed - Vejle FC ønsker stor åbenhed i forhold til de ting der rører sig i klubben.

Ærlighed - Alle med tilknytning til Vejle FC - trænere, ledere, udvalg, medlemmer, forældre og sponsorer skal i alle henseender optræde ærligt.

Loyalitet - Alle med tilknytning til Vejle FC - trænere, ledere, udvalg, medlemmer, forældre og sponsorer er loyale overfor de beslutninger, politikker og aftaler der er truffet.

I det omfang det er muligt, skal man støtte vores samarbejdspartnere.

Målsætning

Klubbens målsætning er:

  • At udbrede kendskabet og interessen for fodbold.
  • At være en klub hvor alle kan spille fodbold på det niveau der evnes og måtte ønskes.
  • At markere Vejle FC som en velfungerende klub, der er kendt for sin sportsånd, fairplay og breddefodbold.
  • At styrke klubånd gennem et tæt samarbejde og stærkt socialt samvær mellem spillere, forældre og trænere/ledere.
  • At vi har gode og kvalificerede træner, der har den nødvendige uddannelse og løbende tilbydes nødvendige kurser/uddannelse.
  • At have hold i alle årgange.
  • At det skal være sjovt, trygt og menneskelig udviklende at spille fodbold i Vejle FC.
  • At alle spillere får de samme muligheder for at udvikle sig, uanset spillerstyrke.
  • At alle trives i klubben.
Luk